Членове

адв. Борис Найденов Цветков - председател
Адвокатска колегия - Монтана
3400 гр. Монтана, ул" Васил Левски" № 19
+359 889533274

гражданско, наказателно и админ. право


адв. Апостол Христов Иванов - член
Адвокатска колегия - Монтана
3500 гр. Берковица, ул" Христо Ботев" № 4, ет.2
+359 885539014

гражданско, наказателно и админ. право


адв. Мариана Вълкова Йорданова - член
Адвокатска колегия - Монтана
3400 гр. Монтана, ул."Антим- I-ви" №2, ет.2
+359 888 703050

гражданско, наказателно и админ. право


адв. Диана Иванова Иванчева - член
Адвокатска колегия - Мотнтана
3400 гр. Монтана, бул."Климент Охридски" 5А
+359 888397148

гражданско, наказателно и админ. право


адв. Гита Цветкова Георгиева - член
Адвокатска колегия - Монтана
3400 Монтана, бул. "Трети март" 51, ет.2
+359 889298179

гражданско, наказателно и админ. право