Членове

адв. Мая Кирилова Георгиева - председател
Адвокатска колегия - Монтана
3400 гр. Монтана, ул "Антим-I" №4, ет.2

гражданско, наказателно и админ. право


адв. Дина Георгиева Кънчева - член
Адвокатска колегия - Монтана
3400 гр. Монтана, ул "Аспарух" № 28
+359 884633993

гражданско, наказателно и админ. право


адв. Емил Венелинов Христов - член
Адвокатска колегия - Монтана
3400 гр. Монтана, ул "Любен Каравелов" № 4,ет.4
+359 888738228

гражданско, наказателно и админ. право


адв. Красимира Павлова Гълъбова - член
Адвокатска колегия - Монтана
3400 гр.Монтана", ул."Г. Игнатиев" 10
+359 889229948

наказателно право


адв. Милена Кръстева Миленова - Петрова - член
Адвокатска колегия - Монтана
гр. Монтана, ул. "В. Левски" 13
+359 878376737

гражданско, наказателно и админ. дело


адв. Надя Александрова Ангелова - член
Адвокатска колегия - Монтана
гр. Монтана, ул. "В. Левски" 19
+359 887572675

гражданско, наказателно право и админ. право


адв. Бойка Михайлова Тоскова - член
Адвокатска колегия - Монтана
33500 гр. Берковица, ул "Александровска" 6
+359 888471484

гражданско, наказателно и админ. право


адв. Петър Асенов Петров - член
Адвокатска колегия - Монтана
3600 гр. Лом, ул. "Дунавска" 7
+359 886 374 953

гражданско, наказателно и админ. право