УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Адвокатски съвет на МАК съвместно с ЦОА "Кръстю Цончев" организират семинар на 15.11.2019г. /петък/ от 13:30 часа на тема: ,,Съдебна делба".

Лектор: Калина Анастасова - съдия Софийски Градски съд

Семинарът ще се проведе в гр. Монтана, ул. "Цар Борис III" № 19 в Художествената галерия "Кирил Петров".

След семинара каним всички колеги да отпразнуваме заедно Деня на българската адвокатура в ресторант Огоста.

Моля да подтвърдите Вашето участие най-късно до 08.11.2019г. на телефон 096/305 437

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На свое редовно заседание, Адвокатски съвет гр. Монтана с протокол № 17 прие решение № 110 от 19.09.2016г.: На адвокатите, вписани в регистъра на НБПП, които са пропуснали да участват в два поредни семинара за обучение, организирани от АС на МАК, да не се разпределят служебни защити за срок от 6 месеца.